06 45263852

Praktijkgegevens e.d.

Praktijknaam:

Care and Coaching Berkelaar

Door: Gerard Berkelaar, gestalttherapeut en maatschappelijk werker.

Registratie: ECP-houder (The European Association of Psychotherapy) en aangesloten bij de EAP (The European Association for Psychotherapy). Tevens aangesloten bij de NAP ( Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Praktijkadressen:

Bastenakenlaan 13
5628 XA Eindhoven.

Van Cuijkstraat 37
5555 EA Valkenswaard

Cornelstraat 1 (Huisartsencentrum/therapeuticum ‘de Linde’)
5037 EZ Tilburg

Emmaplein 21 (Centrum Huisartsen Den Bosch)
5211 VZ Den Bosch

Tel. 06 45263852

Website: www.careandcoaching.nl
Email: careandcoaching@live.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.
17231388

BTW-nr. NL 0735.02.613.B01

IBAN nummer NL19 INGB 0005 6992 04 (o.v.v. Care and Coaching Berkelaar te Eindhoven)

Zorgverlenersnr. 94.010756 en zorgverlenersnr. 90.036695
AGB-code praktijk 94.58750 en AGB-code praktijk 90.15396

 


Contact
Contact Care and Coaching
Praktijkadressen.
Bastenakenlaan 13
5628 XA Eindhoven

Van Cuijkstraat 37
5555 EA Valkenswaard

Cornelstraat 1 (Huisartsencentrum/therapeuticum 'de Linde') 5037 EZ Tilburg

Emmaplein 21
(Centrum Huisartsen Den Bosch)
5211 VZ Den Bosch
Telefonisch contact
>Direct contact