Gezinstherapie

Ook in deze vorm van therapie is het de bedoeling dat we gaan verkennen waar de knelpunten precies liggen, hoe jullie er mee omgaan, wat jullie willen en wat jullie er aan kunnen doen.

Gezinstherapie is mogelijk als (bijvoorbeeld):

  • je de onderlinge communicatie wilt verbeteren
  • bij problemen in samengestelde gezinnen. Aldus problemen in de relatie met de stiefouders/stiefkinderen
  • je een kind terug wilt krijgen dat uit huis is geplaatst
  • echtscheiding aan de orde is en je de kinderen er zo min mogelijk onder wilt laten lijden
  • je (tijdelijk) ondersteuning wilt hebben of feedback wilt krijgen
  • je gezin niet lekker draait en je dit wilt veranderen
  • gezinsleden in de knel zitten of niet tot hun recht komen
  • bij opvoedingsvraagstukken

Gang van zaken.

In een intakegesprek gaan we na waar de problemen liggen en welk(e) doel(en) jullie willen bereiken. Hierna gaan we met de vervolggesprekken verder.

Huisbezoek.

De gezinstherapie kan eventueel ook aan huis plaatsvinden.

Verlies/Rouwverwerking en Traumabehandeling

Het kan voorkomen dat een of meerdere gezinsleden lijden onder een verlies of trauma waardoor een gezin niet lekker draait. Opgeschorte rouwverwerking kan zich op allerlei, meestal ongewenste wijze voor problemen zorgen in een gezin. Gezinstherapie sessies werken, door het verwerken van onopgeloste zaken in gezinsverband, meestal erg verbindend en kan ervoor zorgen dat de dynamiek binnen het gezin weer gezond wordt. Verlies/rouwverwerking kan de uitkomst zijn wanneer bijvoorbeeld de dood van een dierbare, verlies van werk of gezondheid een gezinslid is overkomen.

Traumabehandeling bij uiteenlopende psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, angsten, burn-out, prikkelbaarheid, agressie) als deze mede zijn ontstaan als gevolg van traumatische ervaringen.

Of bel ons op  06 19253522!

Nog vragen?

Toch nog een vraag, of een verzoek tot contact. Mail ons via dit formulier en we nemen z.s.m contact met u op.