Individuele therapie

Bij individuele therapie geef ik helemaal de aandacht aan u en de problemen waar u tegenaan loopt. Als u belangstelling heeft voor individuele therapie voeren we eerst een intakegesprek. Hierin gaan we samen kijken, wat de problemen zijn waar u tegenaan loopt. Hierna stellen we de doelen op en kijken we hoe ik u op een effectieve manier kan helpen. Het doel van de vervolggesprekken is dat u weer in uw kracht komt of zaken gaat verwerken, zodat u weer zelfstandig verder kunt in het leven en beter met verschillende situaties om kan gaan.

Bij individuele therapie geef ik helemaal de aandacht aan u en de problemen waar u tegenaan loopt. Als u belangstelling heeft voor individuele therapie voeren we eerst een intakegesprek. Hierin gaan we samen kijken, wat de problemen zijn waar u tegenaan loopt. Hierna stellen we de doelen op en kijken we hoe ik u op een effectieve manier kan helpen. Het doel van de vervolggesprekken is dat u weer in uw kracht komt of zaken gaat verwerken, zodat u weer zelfstandig verder kunt in het leven en beter met verschillende situaties om kan gaan.

Individuele therapie als je (bijvoorbeeld):

 • Meer de regie over je eigen leven wilt hebben, beter bij jezelf wilt blijven.
 • Zelfbewuster wilt worden en respectvol wilt omgaan met jezelf en met de ander.
 • Als je vreemd gaat, de neiging hebt om vreemd te gaan en/of denkt aan vreemd gaan.
 • Eruit wilt halen wat in je zit; meer kracht en mogelijkheden uit jezelf wilt halen.
 • Als je meer zelfvertrouwen wilt krijgen.
 • Meer kwaliteit in je leven wilt brengen.
 • Niet weet of je je wilt binden. Of juist als je tegen je zin alleen bent.
 • Twijfelt aan je relatie, of vastgelopen bent in je relatie. 
 • Denkt aan of bezig bent met een scheiding.
 • In de rouw bent, aan verwerking toe bent (van een persoon, werk, gezondheid).
 • Ongewild werkeloos bent of op je werk problemen hebt. Vastgelopen bent op je werk.
 • Als je een burn-out hebt.
 • Moeite hebt met de opvoeding van je kinderen.
 • Eventuele kinderloosheid moeilijk kan verwerken.
 • Moet kiezen en niet kan.
 • Seksuele problemen hebt. Of schroom hebt om te vrijen.
 • Gepest wordt of als je vroeger bent gepest.
 • Enzovoorts.

We kijken eventueel ook naar alternatieven voor gedrag, zodat je uit vastgelopen zaken kunt komen.

Waarom individuele therapie / gestalttherapie?

Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent: depressies, een (chronische) ziekte, de dood van een geliefd persoon, een relatiecrisis, opvoedingsproblemen, stress, burn-out of overspannenheid, enz. Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer ook de steun van vrienden en familie ontoereikend is, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals gestalttherapie.

Wat is gestalttherapie?

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen.

Coaching/therapie voor (uitgevallen) werknemers

Burn-out en vermindering van motivatie of productiviteit komen regelmatig voor. Soms treedt daarbij ziekte c.q. uitval op.

Uitvallen van werknemers in uw bedrijf kost u veel geld. Ook stelt de wet Poortwachter eisen aan de werkgever dat deze inspanning verricht, zodat de werknemer weer aan het arbeidsproces kan deelnemen.

Oorzaken kunnen zijn: problemen op de werkvloer, burn-out, financiële-/ schuldenproblematiek, relatie- en gezinsproblemen, intrapsychische vraagstukken, enz.

Care and Coaching begeleidt deze medewerkers, zodat deze weer beter kunnen functioneren.
Ook is het mogelijk om preventief te werk te gaan. M.a.w. het voeren van gesprekken voordat de werknemer uitvalt.

De gevolgde werkwijze is: aanmelding, intake, opstellen van doelen en het hieruit volgend behandelplan. De vervolggesprekken zijn gericht op het behalen van de doelen. De manier van werken is op basis van gestalttherapie. Deze therapievorm is bij uitstek geschikt om de werknemer weer in balans te krijgen en het contact met zichzelf en anderen te herstellen.

De coach / therapeut kan zelf bogen op 24 jaar ervaring in het bedrijfsleven.

Neem bij het optreden van bovengenoemde klachten en problemen contact met mij op voor vrijblijvende informatie of een offerte.

Verlies/Rouwverwerking en Traumabehandeling

Verlies/rouwverwerking als bijvoorbeeld de dood van een dierbare, verlies van werk of gezondheid je is overkomen.

Traumabehandeling bij uiteenlopende psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, angsten, burn-out, prikkelbaarheid, agressie) als deze mede zijn ontstaan als gevolg van traumatische ervaringen.

De behandelingen kunnen onderdeel uit maken van de individuele- of relatietherapie die je eventueel al volgt of wilt volgen.

Of bel mij op  06 19253522!

Nog vragen?

Toch nog een vraag, of een verzoek tot contact. Mail ons via dit formulier en we nemen z.s.m contact met u op.